Data Science Research Lab

For more information about data science lab , click here

Graduate Students

Name:
Kyehong Kang
Email:
kangk1@lamar.edu

Name:
Manideep Bollu
Email:
manideep@msn.com

Name:
Amar Mani Aryal
Email:
aaryal3@lamar.edu

Name:
Suman Basyal
Email:
sbasyal@lamar.edu

Name:
HangXiang Du
Email:
hdu1@lamar.edu

Name:
Aakash Raj Pokhrel
Email:
akashpokhrel56@gmail.com

Name:
Bashanta Sharmadiv
Email:
bsharma2@lamar.edu

Undergraduate Students

Name:
Fredrick M Ryans
McNair Scholar 2015-2016
Undergraduate Research Scholar 2016-2017

Name:
Hanah Leleux
STAIRSTEP Computer Science, 2016

Name:
Tim Conzales
STAIRSTEP Computer Science, 2016-2017

Name:
Colin Smith
STAIRSTEP Computer Science, 2016-2017

Name:
Diego Fernandez
STAIRSTEP Computer Science, 2016-present
Undergraduate Research Scholar, 2017-2018

Name:
Ethan Hall
STAIRSTEP Computer Science, 2017-present

Name:
Madison K Boudreaux
STAIRSTEP Computer Science, 2017 - present

Name:
Robert I Monarch
STAIRSTEP Computer Science, 2017 - present

Graduate Projects

Name Year
Venkata Roopa Rani Muddana Fall 2015
Venugopal Anumula Fall 2015
GouthamReddy Emani
Raghuveer Chitikeshi
Chirag Shah Fall 2015
Saurabh Kulkarni
Hardik Patel
Niharika Reddy Gosukonda Fall 2015
Anusha Khalathkar
Bhavana Banala
Sindhu Raghavi Puram Fall 2015
Sujana Ganti
Kaushal Darury
Vamsheedhar Reddy Aavula Spring 2016
Abhilash Reddy Kanmathreddy
Tejaswini
Ayean Joshi Summer 2016
Amod Singh Gehlot Fall 2016
Jay Karmarkar
Ronak Jangir
Amit Kumar Fall 2016
Gayatri Bhatta
Abhishek Bhatt
Najar Aryal Fall 2016
Garima Panta
Baibhav Shali Ghimire Fall 2016
Prajwol Shrestha
Prajwol Ratna Bajracharya
Venkat Raju Fall 2016
Sandesh Sreejith
Prakash Aryal Fall 2016
Ashish Khanal
Pavithra Kumar Vandavasi Fall 2016
Tejaswini Buddhiraju
Varun Reddy Katterapalli